MAGIS M16 T EH9

Tepelné čerpadlo MAGIS M16 T EH9 je v provedení monoblok, což znamená, že venkovní jednotka je kompletně vybavena jak okruhem chladiva, tak okruhem pro vytápění. A nejen to. Venkovní jednotka již z výroby obsahuje elektrický konfigurovatelný bivalentní zdroj o výkonu až 9 kW. Tepelné čerpadlo MAGIS M16 T EH9 je určeno k vytápění, chlazení a případnému ohřevu TUV. Protože je okruh vytápění veden přímo z objektu do tepelného čerpadla, je nutné zajistit ochranu jednotky proti zamrznutí topné vody.
Dalším příjemným zjištěním je fakt, že tepelné čerpadlo je vybaveno sondou snímání venkovní teploty již z výroby.
Čerpadlo MAGIS M16 T EH9 je vybaveno moderní řídicí prostorovou jednotkou již z výroby. Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení přímých a směšovaných zón topného okruhu, dále umožňuje řízení až šesti tepelných čerpadel v kaskádě bez nadřazené regulace. Na vše stačí řídicí jednotka, která je dodávána v základní výbavě čerpadla! Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících. Celá modelová řada tepelných čerpadel MAGIS M T EH9 je dispozici v třech základních výkonových provedeních: MAGIS M12 T EH9, MAGIS M14 T EH9 a MAGIS M16 T EH9.

 • Tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Třífázové elektrické připojení
 • Vestavěný elektrický bivalentní zdroj až o výkonu 9 kW
 • Monoblokové provedení (pouze venkovní jednotka)
 • Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Venkovní sonda v základní výbavě
 • Prostorová řídicí jednotka v základní výbavě
 • Topný kabel proti zamrznutí kondenzátu v základní výbavě
 • Energeticky úsporné modulované oběhové čerpadlo řízené PWM signálem
 • Integrovaná expanzní nádoba, pojistný ventil a odvzdušňovací ventil
 • Modulovaný výkon (DC invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)
 • Možnost provozu v kaskádě v základní výbavě (až 6 jednotek)
 • Možnost zónového vytápění v základní výbavě
 • Chladivo R32
 • Certifikace dle EN 14 511
 • Certifikace HP KEYMARK
 • Dotace - MAGIS M16 T EH9 - SVT33781

 

Princip tepelného čerpadla vzduch / voda v provedení monoblok

 


Tepelné čerpadlo v provedení monoblok (někdy se také můžete setkat s termínem "kompakt") obsahuje čtyři základní části: výparník, dvourotační kompresor, kondenzátor a elektronický expanzní ventil. 
Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník čerpadla) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.

 

     MAGIS M16 T EH9
Energetická třída (55°C/35°C)   A++ / A+++
Režim VYTÁPĚNÍ    
Topný výkon1--------------(teplota topné vody 35 °C) kW 15,90
Topný výkon2--------------(teplota topné vody 45 °C) kW 16,00
Topný výkon3--------------(teplota topné vody 55 °C) kW 16,00
Topný faktor - COP1-----(teplota topné vody 35 °C) -- 4,50
Topný faktor - COP2-----(teplota topné vody 45 °C) -- 3,50
Topný faktor - COP3-----(teplota topné vody 55 °C) -- 2,85
Rozsah nastavení teploty vody v režimu vytápění °C 12 ÷ 65
Pracovní rozsah teplot vzduchu v režimu vytápění °C -25 ÷ +35
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h m H2O 8,4
Minimální průtok topné vody l/h 700
Minimální objem topné vody l 40
Maximální tlak v topném okruhu bar 3
Objem expanzní nádoby okruhu topení l 8
Režim CHLAZENÍ    
Chladicí výkon4-----------(teplota topné vody 18 °C) kW 14,20
Chladicí výkon5-----------(teplota topné vody  7 °C) kW 14,00
Chladicí faktor - ERR4--(teplota topné vody 18 °C) -- 3,61
Chladicí faktor - ERR5--(teplota topné vody  7 °C) -- 2,50
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 5 ÷ 25
Pracovní rozsah teplot vzduchu v režimu chlazení °C -5 ÷ +43
Režim ohřevu TUV
   
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku -- ano
Rozsah nastavení teploty TUV °C 12 ÷ 65
Pracovní rozsah teplot vzduchu v režimu ohřevu TUV °C -25 ÷ 43
Možnosti konfigurace el. bivaletního zdroje    
Konfigurace 1 - pouze jedno el. topné těleso kW 3
Konfigurace 2 - pouze jedno el. topné těleso kW 6
Konfigurace 3 - dvě el. topná tělesa kW 3 + 6
Obecná data    
Elektrické napájení V/Ph/Hz 400/3/50
Maximální příkon W 6 200
Maximální proud za normálního provozu A 12,0
Minimální průřez kabelu napájení mm2 5 x 2,5  
Průřez komunikačního kabelu mm2 5 x 0,75
Doporučený jistič A 25
Chladivo -- R32
Množství přednaplněného chladiva g 1 750
Fáze odtávání -- Automaticky, možnost manuální aktivace
Realizace odtávání -- Horkým chladivem (reverzací)
Kompresor -- Dvourotační s inventorem
Počet kompresorů ks 1
Počet ventilátorů ks 1
Elektronický expanzní ventil EEV -- ano
Řídicí jednotka v základní výbavě -- ano
Objem vody v tepelném čerpadle l 2,0
Hmotnost tepelného čerpadla kg 149
Stupeň elektrického krytí -- IP24
Hladina akustického výkonu6 dB(A) 68
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám:
DB - suchý vzduch    
WB - vlhký vzduch    
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(2) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 40 / 45 °C
(3) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 47 / 55 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
(5) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 7 / 12 °C
(6) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614

 

 

Cena: 191 700,- Kč (bez DPH)

Zaslat cenovou nabídku
MAGIS M16 T EH9 MAGIS M16 T EH9 MAGIS M16 T EH9 MAGIS M16 T EH9 MAGIS M16 T EH9
Plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla IMMERGAS byly zaregistrovány do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií) programů: Kotlíkové dotace (2021 - 2027) a Nová zelená úsporám (2021 - 2030).

Kód SVT: SVT33781