Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o třetí a zároveň poslední vlně kotlíkových dotací, která se bude v jednotlivých krajích postupně spouštět v průběhu roku 2019.

Nárok na získání kotlíkové dotace má každá fyzická osoba, která vlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení a která doposud používá jako hlavní zdroj tepla kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy - od roku 2022 se takovéto kotle nebudou smět používat.

 

Kotlíkové dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE - 3. výzva

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spouští v roce 2019 třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí.
„Čisté ovzduší” je pro rezort životního prostředí hlavní prioritou již několik let a ne jinak tomu bude v letošním roce. Již potřetí krajům pošleme více než tři miliardy korun, díky kterým bude vyměněno dalších minimálně 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů.
Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy,
by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán.

 

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé ale už nyní avizují,
že to stihnou dříve, na přelomu jara a léta. Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon
od uhelných kotlů. Na této změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu.

I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady
na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.

V krajích, zařazených do státního programu RESTART - kotlíková půjčka (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje
s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu.
O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace.
S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu. Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní podporované zařízení z oblasti plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel
IMMERGAS najdete v seznamu registrovaných kotlů / tepelných čerpadel viz tabulky níže.

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany.

Termíny vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v krajích.

Kraj                                        Vyhlášení výzvy                       Příjem žádostí

Jihočeský                            přelom srpen/září                    přelom září/říjen

Jihomoravský                      2. polovina září                        2. polovina října

Karlovarský                              1.4.2019                                     1.7.2019

Královéhradecký                     1.7.2019                                   11.9.2019

Liberecký                               15.7.2019                                    23.9.2019

Moravskoslezký                   10.4.2019                                    13.5.2019

Olomoucký                            30.4.2019                                      4.6.2019

Pardubický                            30.9.2019                                  31.10.2019

Plzeňský                                 září 2019                                    říjen 2019

Praha                                     16.9.2019                                  31.10.2019

Středočeský                            3.5.2019                                      3.6.2019

Ústecký                        1. týden v červenci                              16.9.2019

Vysočina                               září 2019                                      říjen 2019

Zlínský                                   září 2019                                      říjen 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách krajských úřadů.

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

Proč s námi?

- 9 let zkušeností v oblasti dotací a více než 1350 spokojených klientů
- dotaci vyřídíme za Vás od A do Z
- pokud dotace nevyjde - neplatíte ani korunu

Postup spolupráce:

- kontaktujte obchodní oddělení naší společnosti
- naše partnerská dotační firma Vám zdarma posoudí Váš nárok na dotaci
- zajistíme vyplnění a podání žádosti

Plynové kondenzační kotle IMMERGAS byly zaregistrovány do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životnímu prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

Tabulka uvádí jednotlivé typy kondenzačních kotlů IMMERGAS, které jsou aktuálně v databázi SVT.

Typové označení kondenzačního kotle Typ provozního režimu Kód SVT - NZÚ
VICTRIX 12 X TT 2 ErP vytápění SVT20371
VICTRIX 20 X TT 2 ErP vytápění SVT20372
VICTRIX 24 TT 2 ErP kombinovaný SVT20378
VICTRIX R 24 2 ErP vytápění SVT20373
VICTRIX EXA 24 X 1 ErP vytápění SVT20086
VICTRIX TERA 24 PLUS vytápění SVT21964
VICTRIX TERA 35 PLUS 1 vytápění SVT25346
VICTRIX Superior 32 X 2 ErP vytápění SVT20087
VICTRIX Superior 32 2 ErP kombinovaný SVT20377
VICTRIX PRO 35 2 ErP vytápění SVT20088
VICTRIX PRO 55 2 ErP vytápění SVT20089
VICTRIX PRO 80 2 ErP vytápění SVT20374
VICTRIX PRO 100 2 ErP vytápění SVT20375
VICTRIX PRO 120 2 ErP vytápění SVT20376
VICTRIX OMNIA kombinovaný SVT23625
VICTRIX EXA 28 1 ErP kombinovaný SVT20090
VICTRIX TERA 28 1 kombinovaný SVT21962
VICTRIX TERA 32 1 kombinovaný SVT21963
VICTRIX Zeus 25 kombinovaný SVT23624
VICTRIX Zeus 32 kombinovaný SVT24999
VICTRIX Zeus 26 2 ErP kombinovaný SVT20091
VICTRIX Zeus Superior 26 2 ErP kombinovaný SVT20092
VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP kombinovaný SVT20093
VICTRIX Zeus Superior 25 kombinovaný SVT26063
VICTRIX Zeus Superior 35 kombinovaný SVT26065
HERCULES Solar 26 2 ErP kombinovaný SVT20380
HERCULES Condensing 26 3 ErP kombinovaný SVT20094
HERCULES Condensing 32 3 ErP kombinovaný SVT20095
HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP kombinovaný SVT20379
     

Tepelná čerpadla IMMERGAS byla zaregistrována do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životnímu prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

Tabulka uvádí jednotlivé typy tepelných čerpadel IMMERGAS, která jsou aktuálně v databázi SVT.

Typové označení tepelného čerpadla
Systém Kód SVT - NZÚ
MAGIS PRO 4 V2 vzduch - voda SVT25324
MAGIS PRO 6 V2 vzduch - voda SVT25325
MAGIS PRO 9 V2 vzduch - voda SVT25326
MAGIS PRO 5 ErP vzduch - voda SVT21356
MAGIS PRO 8 ErP vzduch - voda SVT21357
MAGIS PRO 10 ErP vzduch - voda SVT21358
MAGIS COMBO 4 V2 vzduch - voda SVT25776
MAGIS COMBO 6 V2 vzduch - voda SVT25777
MAGIS COMBO 9 V2 vzduch - voda SVT25778
MAGIS COMBO 4 PLUS V2 vzduch - voda SVT25773
MAGIS COMBO 6 PLUS V2 vzduch - voda SVT25774
MAGIS COMBO 9 PLUS V2 vzduch - voda SVT25775
MAGIS COMBO 5 vzduch - voda SVT22180
MAGIS COMBO 8 vzduch - voda SVT23068
MAGIS COMBO 10 vzduch - voda SVT23069
MAGIS COMBO 5 PLUS vzduch - voda SVT22181
MAGIS COMBO 8 PLUS vzduch - voda SVT23066
MAGIS COMBO 10 PLUS vzduch - voda SVT23067
AUDAX TOP 6 ErP vzduch - voda SVT22004
AUDAX TOP 12 ErP vzduch - voda SVT21500
AUDAX TOP 16 ErP vzduch - voda SVT21501
AUDAX TOP 18 ErP vzduch - voda SVT22182
AUDAX TOP 21 ErP vzduch - voda SVT22183
AUDAX 6 vzduch - voda SVT23860
AUDAX 8 vzduch - voda SVT23861
AUDAX 12 vzduch - voda SVT23862
AUDAX 16 vzduch - voda SVT23863
     

Operační program Životního prostředí 2014-2020 je přístupný městům a obcím, organizacím, výzkumným a vědeckým ústavům, školským zařízením, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím.
Žádosti lze podávat pouze v rámci otevřené výzvy vyhlášené pro konkrétní specifický cíl dle povahy projektu. Aktualizovaný plán výzev pro jednotlivé specifické cíle i oprávněné otevřené výzvy jsou zveřejňovány na stránkách www.opzp.cz v sekci Výzvy. Další podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory opět na webových stránkách www.opzp.cz