MAGIS COMBO 9 PLUS V2

MAGIS COMBO 9 PLUS V2 je hybridní tepelné čerpadlo vzduch/voda ve splitovém provedení.
Hybridní tepelné čerpadlo jako celek je tvořeno venkovní a vnitřní jednotkou, ve které je integrován plynový kondenzační kotel s rozsahem výkonu 4,8 - 27,3 kW. Vysoce efektivní hybridní systém modelové řady MAGIS COMBO PLUS V2 chytře kombinuje samotné tepelné čerpadlo s plynovou kondenzační technologií. Tento unikátní systém optimalizuje energetickou účinnost díky vyspělé elektronice, která automaticky volí energeticky nejúčinnější a nákladově nejefektivnější režim v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.
Hybridní tepelná čerpadla MAGIS COMBO PLUS V2 jsou složena z venkovní a vnitřní jednotky. Obě tyto hlavní části jsou samozřejmě propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Tato hybridní tepelná čerpadla jsou určena k vytápění, chlazení a k ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku.
Ve vnitřní jednotce je integrován plynový kondenzační kotel.
Dalším příjemným zjištěním je fakt, že venkovní jednotka čerpadla je vybavena sondou snímání vnější teploty již z výroby. Navíc, pokud umístění venkovní jednotky z nějakého důvodu nedovolí reálně snímat venkovní teplotu, je možné velice jednoduše připojit k tepelnému čerpadlu další (volitelnou) venkovní sondu.
A to není vše!
Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení jednoho nesměšovaného
a jednoho směšovaného topného okruhu. Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících.

 • Hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
 • Ve vnitnřní jednotce integrován plynový kondenzační kotel
 • Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Venkovní sonda v základní výbavě
 • Oběhová čerpadla vnitřní jednotky řízena PWM signálem
 • Modulovaný výkon (invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)
 • Možnost zónového vytápění v základní výbavě
 • Chladivo R32
 • Třída NOx 6
 • Certifikace dle EN 14 511

 

 

Technická data

 

    MAGIS
COMBO 9
PLUS V2
 
Energetic ká třída (55°C/35°C)   A++ / A+++  
Energetický štítek (EU 811/2013)  

energeticky-stitek-magis-combo-5-nahled

 

Venkovní jednotka hybridního tepelného čerpadla
Režim VYTÁPĚNÍ      
Topný výkon1---------------(teplota topné vody 35 °C) kW 9,00  
Topný výkon2---------------(teplota topné vody 45 °C) kW 8,60  
Topný výkon3---------------(teplota topné vody 55 °C) kW 8,00  
Topný faktor - COP1------(teplota topné vody 35 °C) -- 4,81  
Topný faktor - COP2------(teplota topné vody 45 °C) -- 3,69  
Topný faktor - COP3------(teplota topné vody 55 °C) -- 2,93  
Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C 20 - 65  
Rozsah venkovní teploty v režimu vytápění °C -25 / +35  
Režim CHLAZENÍ      
Chladicí výkon4------------(teplota topné vody 18 °C) kW 8,70  
Chladicí výkon5------------(teplota topné vody 7 °C) kW 6,50  
Chladicí faktor - ERR4---(teplota topné vody 18 °C) -- 4,12  
Chladicí faktor - ERR5---(teplota topné vody 7 °C) -- 3,33  
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 5 - 25  
Rozsah venkovní teploty v režimu chlazení °C +10 / +46  
Vnitřní jednotka s integrovaným kondenzačním kotlem
Jmenovitý tepelný příkon---------------(režim TUV) kW 28,1  
Jmenovitý tepelný příkon-----------(režim vytápění) kW 24,9  
Minimální tepelný příkon kW 5,1  
Jmenovitý tepelný výkon---------------(režim TUV) kW 27,3  
Jmenovitý tepelný výkon-----------(režim vytápění) kW 24,0  
Minimální tepelný výkon kW 4,8  
Účinnost při jmen. výkonu--(tepelný spád 80/60°C) % 96,2  
Účinnost při 30% výkonu---(tepelný spád 80/60°C) % 98,4  
Účinnost při jmen. výkonu--(tepelný spád 50/30°C) % 104,6  
Účinnost při 30% výkonu---(tepelný spád 50/30°C) % 106,1  
Účinnost při jmen. výkonu--(tepelný spád 40/30°C) % 106,8  
Účinnost při 30% výkonu---(tepelný spád 40/30°C) % 106,1  
Režim VYTÁPĚNÍ      
Rozsah nastavení teploty °C 20 - 80  
Maximální teplota v topném okruhu °C 90  
Maximální tlak v topném okruhu bar 3  
Objem expanzní nádoby-------(celkový/využitelný) l 10,0 / 8,3  
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h
(v režimu tepelného čerpadla)
m H2O 5,0  
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h
(v režimu kondenzačního kotle)
m H2O 2,7  
Režim ohřevu TUV
     
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku -- ano  
Regulace okruhu TUV -- ano  
Rozsah nastavení teploty TUV °C 10 - 65  
Maximální teplota TUV6 °C 65  
Maximální tlak v okruhu TUV bar 10  
Minimální tlak v okruhu TUV bar 0,3  
Odvod spalin --------------------(platí pro zemní plyn)      
Uzavřená spalovací komora -- ano  
Celkové množství spalin při jmenovitém výkonu kg/h 44  
Celkové množství spalin při max. topném výkonu kg/h 38  
Celkové množství spalin při minimálním výkonu kg/h 9  
COpři min. / jmen. výkonu % 8,6 / 9,6  
CO vážené mg/kWh 20  
NOx vážené mg/kWh 29  
Třída NOx -- 6  
Teplota spalin při min. / jmen. výkonu °C 57 / 70  
Dispoziční výtlak ventilátoru na výstupním hrdle Pa 2 - 172  
Obecná data      
Elektrické napájení V/Ph/Hz 230/1/50  
Maximální příkon--------(venkovní + vnitřní jednotka) W 4 300  
Příkon čerpadla-------------------(v režimu vytápění) W 60  
Příkon čerpadla-------------------(v režimu chlazení) W 75  
Příkon ventilátoru spalin W 80  
Max. proud za normálního provozu A 22  
Chladivo -- R32  
Množství přednaplněného chladiva g 1 400  
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce 6,35-1/4"  
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce 15,88-5/8"  
Maximální délka okruhu chladiva7 m 35  
Fáze odtávání -- Automaticky, možnost manuální aktivace
Realizace odtávání -- Horkým chladivem (reverzací)
Kompresor -- Rotační s inventorem
Počet kompresorů ks 1  
Počet ventilátorů ks 1  
Elektronický expanzní ventil EEV -- ano  
Stupeň elektrického krytí---(platí pro vnitřní jednotku) -- IPX4D  
Obsah vody ve vnitřní jednotce l 2,8  
Hmotnost vnitřní jednotky kg 55,8  
Hmotnost venkovní jednotky kg 73,0  
Hladina akustického výkonu8 dB(A) 64  
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám:
DB - suchý vzduch      
WB - vlhký vzduch      
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(2) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 40 / 45 °C
(3) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 47 / 55 °C
(4) teplota okolí +35 °C / teplota vody 18 / 23 °C
(5) teplota okolí +35 °C / teplota vody 7 / 12 °C
(6) mezní teplota teploty TUV platí pouze při instalaci řídicí jednotky a aktivního režimu Legionella
(7) pokud je okruh chladiva delší než 15 m musí se do okruhu doplnit chladivo
(8) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614
 

 

Cena: 175 800,- Kč (bez DPH)

Zaslat cenovou nabídku
MAGIS COMBO 9 PLUS V2 MAGIS COMBO 9 PLUS V2 MAGIS COMBO 9 PLUS V2
Plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla IMMERGAS byly zaregistrovány do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií) programů: Kotlíkové dotace (2021 - 2027) a Nová zelená úsporám (2021 - 2030).

Kód SVT: SVT25775