MAGIS PRO 14 V2 T

Moderní tepelné čerpadlo MAGIS PRO 14 V2 T je v provedení split, což znamená, že venkovní jednotka je oddělena od vnitřní jednotky čerpadla. Obě tyto hlavní části jsou samozřejmě propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Tepelné čerpadlo MAGIS PRO 14 V2 T je určeno k vytápění, chlazení a případnému ohřevu TUV. Vnitřní jednotka je kompletně vybavena pro připojení nepřímotopného zásobníku TUV. Dalším příjemným zjištěním je fakt, že venkovní jednotka čerpadla je vybavena sondou snímání vnější teploty již z výroby. Navíc, pokud umístění venkovní jednotky z nějakého důvodu nedovolí reálně snímat venkovní teplotu, je možné velice jednoduše připojit k tepelnému čerpadlu další (volitelnou) venkovní sondu. A to není vše!
Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení přímých a směšovaných zón topného okruhu. Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících. Celá modelová řada tepelných čerpadel MAGIS PRO V2 T je dispozici ve třech základních výkonových provedeních: MAGIS PRO 12 V2 T,  MAGIS PRO 14 V2 T a MAGIS PRO 16 V2 T.

 • Tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
 • Třífázové elektrické připojení venkovní jednotky
 • Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Venkovní sonda v základní výbavě
 • Oběhové čerpadlo vnitřní jednotky řízeno PWM signálem
 • Topný kabel venkovní jednotky v základní výbavě
 • Modulovaný výkon (invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)
 • Možnost zónového vytápění v základní výbavě
 • Chladivo R410A
 • Certifikace dle EN 14 511
 • Dotace - MAGIS PRO 14 V2 T - SVT32541

Princip tepelného čerpadla vzduch/voda v provedení split

Splitové provedení tepelného čerpadla znamená, že čerpadlo je rozděleno na dvě základní části, konkrétně na venkovní a vnitřní jednotku.
Obě jednotky jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:
výparník, dva ventilátory s EC motory, rotační kompresor, elektronický expanzní ventil, čtyřcestný ventil a elektronika.
Vnitřní jednotka obsahuje:
kondenzátor, oběhové čerpadlo, řídicí elektroniku, připojovací svorkovnice a ovládací panel pro nastavení a regulaci celého tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník vnitřní jednotky) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo do venkovní jednotky, kde díky expanznímu ventilu dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.

 

Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ


Hodnota teploty výstupní topné vody u tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Hodnoty teplot ve šrafované oblasti A jsou dosaženy pomocí vestavěného elektrického tělesa (volitelné příslušenství. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -15 °C je schopno tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS PRO V2 T dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +55 °C.

 

Pracovni rozsah v režimu CHLAZENÍ

 

V letním období se zcela určitě hodí možnost klimatizace obytných prostorů. I tento požadavek je schopno tepelné čerpadlo MAGIS PRO V2 T bez problémů splnit. Aktivaci režimu CHLAZENÍ lze provést přímo na ovládacím panelu vnitřní jednotky nebo na prostorové řídicí jednotce (pokud je instalována).

 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla

 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla MAGIS PRO V2 T se může pochlubit elegantním vzhledem a velmi relativně malými rozměry (hloubka pouze 34 cm). Pokud Vás napadne, že vnitřní jednotka vypadá stejně jako plynový kotel IMMERGAS, tak nejste daleko od pravdy. Hlavní části vnitřní jednotky jsou však od plynového kotle zcela odlišné. Můžeme zde uvést ty nejdůležitější:

 • deskový výměník chladivo / topná voda
 • expanzní nádoba topného okruhu
 • pojistný ventil 3 bar
 • průtokoměr
 • krokový trojcestný ventil (ohřev TUV / VYTÁPĚNÍ)
 • energeticky úsporné modulované čerpadlo (řízené PWM signálem)
 • příprava pro instalaci el. topného tělesa topného okruhu (lze instalovat max. 2 ks)
 • příprava pro spínání el. topného tělesa okruhu TUV
 • kompletní regulace přímého a směšovaného okruhu

Nesmíme zapomenout také na ovládací panel. Ten umožňuje jednoduše a přehledně nastavovat ekvitermní křivky, volit režimy provozu - VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ - OHŘEV TUV, zobrazovat provozní informace jak z vnitřní, tak z venkovní jednotky. Tlačítky "plus" a "mínus" lze snadno definovat žádanou teplotu pro vybraný režim.

 

Technická data

 

    MAGIS PRO 14 V2 T
Energetická třída (55°C/35°C)   A+ / A+++
Režim VYTÁPĚNÍ    
Topný výkon1---------------(teplota topné vody 35 °C) kW 14,00
Topný výkon2---------------(teplota topné vody 45 °C) kW 13,00
Topný výkon3---------------(teplota topné vody 55 °C) kW 12,45
Topný faktor - COP1------(teplota topné vody 35 °C) -- 4,44
Topný faktor - COP2------(teplota topné vody 45 °C) -- 3,47
Topný faktor - COP3------(teplota topné vody 55 °C) -- 2,80
Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C 20 - 55
Maximální výstupní teplota °C 70
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h m H2O 6,1
Maximální tlak v topném okruhu bar 3
Objem expanzní nádoby okruhu topení l 10
Režim CHLAZENÍ    
Chladicí výkon4------------(teplota topné vody 18 °C) kW 14,00
Chladicí výkon5------------(teplota topné vody  7 °C) kW 10,50
Chladicí faktor - ERR4---(teplota topné vody 18 °C) -- 3,68
Chladicí faktor - ERR5---(teplota topné vody  7 °C) -- 2,80
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 5 - 25
Režim ohřevu TUV
   
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku -- ano
Rozsah nastavení teploty TUV °C 10 - 50
Rozsah nastavení teploty TUV s el. topným tělesem6 °C 10 - 65
Obecná data    
Elektrické napájení - vnitřní jednotka V/Ph/Hz 230/1/50
Elektrické napájení - venkovní jednotka V/Ph/Hz 400/3/50
Maximální příkon - vnitřní jednotka W 150
Maximální příkon - venkovní jednotka W 6 930
Maximální proud za normálního provozu A 11
Doporučený jistič A 20
Chladivo -- R410A
Množství přednaplněného chladiva g 2 980
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce 9,52-3/8"
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce 15,88-5/8"
Maximální délka s přednaplněným chladivem m 15
Maximální délka okruhu chladiva7 m 50
Fáze odtávání -- Automaticky, možnost manuální aktivace
Realizace odtávání -- Horkým chladivem (reverzací)
Kompresor -- Rotační s inventorem
Počet kompresorů ks 1
Počet ventilátorů ks 2
Elektronický expanzní ventil EEV -- ano
Stupeň elektrického krytí-----(platí pro vnitřní jednotku) -- IPX4D
Objem vody ve vnitřní jednotce l 6,5
Hmotnost prázdné vnitřní jednotky kg 38,5
Hmotnost venkovní jednotky kg 100
Hladina akustického výkonu8 dB(A) 64
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám:
DB - suchý vzduch    
WB - vlhký vzduch    
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(2) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 40 / 45 °C
(3) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 47 / 55 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
(5) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 7 / 12 °C
(6) mezní teplota teploty TUV platí pouze při instalaci el. topného tělesa 3 KW (3.030991)
(7) pokud je okruh chladiva delší než 15 m musí se do okruhu doplnit chladivo R410A - 50 g/m
(8) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614

 

 

 

 

Cena: 232 300,- Kč (bez DPH)

Zaslat cenovou nabídku
MAGIS PRO 14 V2 T MAGIS PRO 14 V2 T MAGIS PRO 14 V2 T MAGIS PRO 14 V2 T MAGIS PRO 14 V2 T
Plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla IMMERGAS byly zaregistrovány do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií) programů: Kotlíkové dotace (2021 - 2027) a Nová zelená úsporám (2021 - 2030).

Kód SVT: SVT32541